Article_Top_970x250

Zabrana gradnje malih hidroelektrana aktualna tema u BiH

više štete - nego koristi

Zabrana gradnje malih hidroelektrana aktualna tema u BiH

srp 02, 2020
dnevnik.ba
dnevnik.ba

U Bosni i Hercegovini je dosad izgrađeno više od stotinu malih hidrocentrala, a više od 300 je u raznim fazama planiranja, pripreme ili gradnje.

U Bosni i Hercegovini je aktualna tema zabrana gradnje malih hidrocentrala.

Zagovornici kao razloge za zabranu najčešće navode uništavanje vodnih resursa i za državu nepovoljnu ekonomsku računicu. Naznačavanju da u unosnom poslu proizvodnje struje, u ovom slučaju profitiraju pojedinci, država neusporedivo i mnogostruko manje, dok se istovremeno javno bogatstvo devastira i na štetu područja na čijoj su teritoriji koncesije.     

Inicijativa o obustavi gradnje zasad je konkretizirana 'na papiru' u formi parlamentarnih zaključaka, u Federaciji BiH kao potpuna obustava nove i revizija već započete ili već realizirane gradnje malih centrala, a u Republici Srpskoj kao obustava razmatranja svih novih inicijativa za planiranje malih hidroelektrana, prenosi Fena.

Zaključke kojima je također naloženo preispitivanje propisa koji se odnose na ovu oblast te predlaganje novih u cilju odgovarajuće zaštite vodotokova, Zastupnički dom Federalnog parlamenta izglasao je 23. lipnja.

Narodna skupština Republike Srpske je nekoliko dana kasnije, 29. lipnja, između ostalog, naložila preispitivanje ugovora o koncesijama i status aktivnosti predviđenih tim ugovorima.

Slijedi zahtjevan posao preispitivanja dozvola i propisa te sačinjavanje i predlaganja novih zakona, za što je u Federaciji određen rok od tri mjeseca, a u Republici Srpskoj pola godine.

Na jednom od  sastanaka, održanih u međuvremenu u Federaciji na nivou federalnog i zastupničkih klubova Stranke demokratske akcije, kao inicijatora zaključaka donesenih u ovom entitetu, inicirano je da odgovarajuće aktivnosti poduzmu i kantonalne skupštine.

Tada je rečeno da izgradnja malih hidrocentrala, obično vezana za male vodotoke, rječice i potoke, znači i uništenje prirodnog oblika i funkcije rijeka te flore i faune riječnog ekosustava.

Male hidroleketrane proizvode male količine električne energije, čineći istovremeno nemjerljivu ekološku štetu. Izgradnju ovih postrojenja prati i devastacija obala, korita rijeka, jer su cjevovodi koji povezuju vodozahvat i turbinu često dugi i po nekoliko kilometara.

Mnogo korisiti od gradnje imaju pojedinci, a vrlo malo država, rečeno je također.

U Bosni i Hercegovini je dosad izgrađeno više od stotinu malih hidrocentrala, a više od 300 je u raznim fazama planiranja, pripreme ili gradnje. Nastavi li se sadašnji tempo, to znači da neće biti ni rijeke ni potoka bez barem jedne male hidroelektrane, navedeno je također na sastanku.

Dnevnik.ba