Article_Top_970x250

BANU u svojoj Deklaraciji definirala BiH kao "zajednicu njenih stanovnika"

Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti

BANU u svojoj Deklaraciji definirala BiH kao "zajednicu njenih stanovnika"

srp 02, 2018
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Skupština Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU) usvojila je Deklaraciju o Bosni i Hercegovini, Deklaraciju o BANU-u i Rezoluciju o bosanskom jeziku.

Deklaracijom o Bosni i Hercegovini BANU je definirala BiH kao državu i kao zajednicu njenih stanovnika u povijesnoj i suvremenoj projekciji.

Deklaracijom o BANU predstavljen je karakter ove akademije, razlozi njenog osnivanja i osnovni zadaci kao i principi njene neovisnosti od svakog izvanznanstvenog autoriteta i čežnji da djelatnost ostvaruje težeći izvrsnosti, prenosi Fena.

U Rezoluciji o bosanskom jeziku se zahtijeva da se problem bosanskog jezika tretira prije svega kao problem nauke o jeziku i tako izbjegnu sve političke i ideološke manipulacije.

Na Skupštini je donesena odluka o otvaranju ureda Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti u Bihaću, Tuzli i Zagrebu u cilju povećanja komunikacije Akademije s naučnim potencijalima u navedenim gradovima.

Također, Skupština je usvojila odluku o sudjelovanju BANU-a u realizaciji projekta izgradnje geoparka pod vodstvom akademika Refika Šećibovića i podrške Akademije radu na formiranju centara izvrsnosti za mlade koji žele baviti naukom.

Skupština je razmatrala i usvojila Izvještaj o radu Akademije koji će uz izvještaje rada članova biti objavljen u slijedećem broju Glasnika BANU-a, priopćeno je iz BANU-a.

Dnevnik.ba