Article_Top_970x250

Evo kako SDA vidi budućnost države: Jedan predsjednik, Vlada Republike BiH i novi Ustav s građanima u središtu

kongres sda

Evo kako SDA vidi budućnost države: Jedan predsjednik, Vlada Republike BiH i novi Ustav s građanima u središtu

ruj 14, 2019
dnevnik.ba
dnevnik.ba

FOTO: Arhiva

Kongres Stranke demokratske akcije (SDA) danas će usvojiti Rezoluciju o ustavnoj reformi i izbornom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine. U ovoj rezoluciji navedeno je da "novi ustav Republike Bosne i Hercegovine treba da u središta pozicionira građanina kao pojedinca".

U Rezoluciji o ustavnoj reformi i izbornom zakonodavstvu navedeno je kako SDA ostaje čvrsto opredijeljena za donošenje novog ustava BiH, kojim bi se BiH definirala kao demokratska, pravna, sekularna i socijalna država s privrednim sistemom baziranim na slobodnom tržišnom poslovanju, s podijeljenim sistemom vlasti za zakonodavnu, izvršnu i sudsku, organizirana na tri razine vlasti: državni, regionalni i lokalni pod imenom "Republika Bosna i Hercegovina".

"Novi ustav Republike Bosne i Hercegovine treba da u središte pozicionira građanina kao pojedinca i omogući mu ostvarivanje političkih i drugih prava u skladu s međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i osnovnim slobodama", piše u Rezoluciji o ustavnoj reformi i izbornom zakonodavstvu.

Prema viđenju SDA, državni nivo vlasti bi činio dvodomni parlament sa Zastupničkim domom, kao domom građana, i Dom naroda u kojem se štite vitalni interesi konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina u BiH, prenosi Klix.

"Oblasti u kojima bi se štitio vitalni interes bile bi taksativno pobrojane u Ustavu i odnosile bi se na oblasti kulture, tradicije, identiteta, vjerskih prava, sloboda i drugih pitanja. Izvršnu vladu bi činili predsjednik države i Vlada Republike BiH", navedeno je u Rezoluciji o ustavnoj reformi i izbornom zakonodavstvu.

Sudsku vlast, kako je navedeno, činili bi redovni sudovi s Vrhovnim sudom Republike BiH, kao vrhovnom sudskom instancom u sistemu redovnih sudova dok bi regionalnu razinu vlasti činilo pet ili više multietničkih regija, formiranih na osnovu ekonomskih, geografskih, povijesnih,  kulturnih i drugih europskih principa i standarda za formiranje regija.

Što se tiče lokalne razine, tu razinu vlasti činile bi općine i gradovi u BiH, kao jedinice lokalne samouprave organizirane u skladu s Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi. To bi podrazumijevalo osposobljenost lokalnih vlasti da, u granicama zakona, reguliraju i rukovode znatnim dijelom javnih poslova, na osnovu vlastite odgovornosti i u interesu građana.

"Grad Sarajevo, kao glavni grad Republike Bosne i Hercegovine je politički, administrativni, kulturni, ekonomski i društveni centar Republike BiH. Zalagat ćemo se da administrativno područje Grada Sarajeva obuhvati cjelokupnu teritoriju prijeratnog Sarajeva s najmanje deset općina, u okviru šire regije", piše u Rezoluciji o ustavnoj reformi i izbornom zakonodavstvu.

Ova Rezolucija tretira i pitanje usklađivanja Ustava s europskim standardima, reformu izbornog zakonodavstva kako bi se osiguralo da svi građani BiH mogu djelotvornije ostvarivati svoja politička prava (u skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava u predmeti Sejdić-Finci i drugi), ali i reformu bh. pravosuđa.

"SDA će insistirati na uvođenju simetričnih rješenja u parlamentima entiteta, tj. insistirati na ustavnom pozicioniranju Doma naroda u Narodnoj skupštini Republike Srpske umjesto sadašnjeg Vijeća naroda. Nadalje, SDA će se zalagati da ustavna reforma obuhvata i pravosuđe BiH tako da VSTV i pravosudni sistem na državnom nivou imaju eksplicitan ustavni status, te da se na nivou države uspostavi sudsko tijelo, Vrhovni sud BiH, koje će osigurati dosljedno tumačenje zakona i usklađenost sudske prakse. Reforma pravosuđa treba osigurati nezavisno, profesionalni i odgovorno pravosuđe", navedeno je u Rezoluciji o ustavnoj reformi i izbornom zakonodavstvu, prenosi Klix.ba.

Dnevnik.ba