Article_Top_970x250

Pogledajte kolika je "cijena" duševne boli u FBiH: Patnja za mrtvim djetetom 20.000 KM?

Pogledajte kolika je "cijena" duševne boli u FBiH: Patnja za mrtvim djetetom 20.000 KM?

ruj 15, 2019
dnevnik.ba
dnevnik.ba

FOTO: screenshot

Sudovi u Federaciji BiH za smrt djeteta, roditelja i bračnog partnera dosuđuju novčanu naknadu za pretrpljenu duševnu bol u iznosu od 20.000 KM. Isti iznos predviđen je i u slučaju teškog invaliditeta bliske osobe.

Kako se procjenjuje duševna bol

"Mi možemo raspravljati o tome jesu li ove naknade pravedne, ali naši sudovi drže se preporuka Vrhovnog suda FBiH, koji je dao orijentacijski kriterij za visinu iznosa naknade za pretrpljenu duševnu bol", kazao je za Dnevni avaz sarajevski odvjetnik Selman Zijadić.

Naknada nematerijalne štete za pretrpljenu duševnu bol, bilo da se radi o teškim nesrećama, kleveti, nepravednom pritvaranju i drugim situacijama, određuje se u parničnom postupku. A tu je presuđuje neuropsihijatrijsko vještačenje.

Što je duševna bol i kako se određuje, objasnio je vještak neuropsihijatar Abdulah Kučukalić.

Duševni poremećaj povezan sa stresom

"Svaka trauma uzrokuje duševnu bol, čovjek se uznemiri, ne može spavati. Njegovo mentalno stanje i psihička ravnoteža su narušeni. Prvo se mora procijeniti je li ta stresna ili traumatska situacija koja je predmet sudskog procesa dovela do određenih psihičkih promjena koje ispunjavaju uvjete za postojanje nekog duševnog poremećaja povezanog sa stresom", kaže dr. Kučukalić.

On dodaje da duševni poremećaj povezan sa stresom nosi određene psihičke simptome, kao što su strah, anksioznost, depresija i promjena raspoloženja.

"Kada to ustanovite, onda, ovisno od intenziteta simptoma i dužine trajanja, procjenjujete intenzitet i dužinu trajanja duševne boli", objašnjava Kučukalić.

Koliko se isplaćuje novca žrtvama

Smrt bliskog srodnika

20.000 KM

za smrt djeteta, bračnog i izvanbračnog partnera

7.000 KM

za gubitak ploda

20.000 KM

djetetu za roditelja koji ga je izdržavao

12.000 KM

djetetu za smrt roditelja

7.000 KM

za smrt brata ili sestre

Što je s pretrpljenim strahom?

Najveće sudske instance u Federaciji, također, preporučuju da se za pretrpljeni strah može dobiti od 400 do 6.000 KM te za duševnu bol zbog fizičkih oštećenja od 700 do 10.000 KM.

Naknada za duševnu bol zbog smanjenja životne aktivnosti je od 5.000 do 7.000 KM za svakih deset posto trajne posljedice, piše Avaz.

Dnevnik.ba

Tagovi: