Article_Top_970x250

Za modernizaciju HE "Čapljina" 15 milijuna eura

Vijeće ministara bih

Za modernizaciju HE "Čapljina" 15 milijuna eura

stu 22, 2019
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Vijeće ministara BiH danas je utvrdilo Prijedlog sporazuma o zajmu u iznosu 15 milijuna eura za projekt Rehabilitacija i modernizacija Pumpno-akumulacijske hidroelektrane "Čapljina", koji će Ministarstvo financija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar financija i trezora.

Radi se o sporazumu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo financija i trezora (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo financija, i Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar (EP HZHB) (agencija za izvršenje projekta). Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući pet godina grejs perioda, prenosi Fena.

Cilj je produljenje životnog vijeka Pumpno-akumulacijske hidroelektrane "Čapljina", odnosno zamjena dotrajale opreme i modernizacija postrojenja starog 40 godina, a radi podizanja stupnja pouzdanosti i raspoloživosti postrojenja.

Očekuje se povećanje moguće proizvodnje električne energije zbog manjeg broja zastoja uslijed kvarova opreme, zatim povećanje raspoloživosti hidroelektrane za pružanje pomoćnih usluga elektroenergetskom sistemu (EES) BiH i bloku Srbija/Hrvatska/BiH.

Indirektne koristi od ovog projekta imat će lokalna zajednica, kao i svi korisnici EES-a u Bosni i Hercegovini.

Dnevnik.ba

Tagovi: