Article_Top_970x250

Zaključci Narodne skupštine RS o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH

kriza u BiH

Zaključci Narodne skupštine RS o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH

velj 17, 2020
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Zaključci u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda BiH:

1. Narodna skupština Republike Srpske potvrđuje privrženost Republike Srpske OpĆem okvirnom sporazumu za mir u BiH, posebno izvornom tekstu Ustava BiH kao Aneksa 4.

2. Narodna skupština Republike Srpske obvezuje predstavnike Republike Srpske u institucijama BiH da predlože u Parlamentarnoj skupštini BiH usvajanje Zakona o prestanku mandata stranih sudaca i izboru domaćih sudaca u Ustavnom sudu BiH.

3. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da nastavi ranije započete pregovore s Vladom Federacije BiH sa ciljem definiranja granične linije između Republike Srpske i Federacije BiH, a u skladu sa Aneksom 2 Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

4. Narodna skupština Republike Srpske obvezuje predstavnike Republike Srpske u institucijama BiH da obustave donošenje bilo kakvih odluka u organima BiH do usvajanja Zakona o prestanku mandata stranih sudaca i izboru domaćih sudaca u Ustavnom sudu BiH i njegovog stupanja na snagu.

5. Narodna skupština Republike Srpske naglašava da je Republika Srpska strana potpisnica svih aneksa Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, samim tim i Aneksa 4 koji je Ustav BiH.

6. Narodna skupština Republike Srpske potvrđuje da su visoki predstavnici i Ustavni sud BiH kršili Dejtonski sporazum i Ustav BiH i na taj način izmijenili politički sustav suprotno Općem okvirnom sporazumu za mir u BiH, a koji je ugovor međunarodnopravnog karaktera.

7. Narodna skupština Republike Srpske obvezuje sve institucije Republike Srpske da ne prihvaćaju i ne provode bilo kakve buduće antidejtonske i nedemokratske odluke Visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH.

8. Narodna skupština Republike Srpske traži da predstavnici Republike Srpske u zajedničkim organima BiH obavijeste Narodnu skupštinu o provođenju ovih zaključaka u roku od 60 dana.

Dnevnik.ba