Article_Top_970x250

Zvizdić: Strah od uspostavljanja vladavine prava usporava europski put, kočničari se prepoznaju

koga proziva?

Zvizdić: Strah od uspostavljanja vladavine prava usporava europski put, kočničari se prepoznaju

svibnja 09, 2020
dnevnik.ba
dnevnik.ba

Foto: Armin Durgut/Pixsell

Europske i NATO integracije su, bez obzira na određene unutarnje nesuglasice, bila i ostala dva najvažnija vanjskopolitička cilja Bosne i Hercegovine, rekao je u intervjuu za Fenu, u povodu 9. svibnja, Dana Europe, zamjenik predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, bivši predsjedatelj Vijeća ministara BiH, Denis Zvizdić

Zvizdić je ocijenio da period od 2015. do 2018. godine, prema svim relevantnim pokazateljima i izjavama relevantnih europskih dužnosnika, predstavlja najuspješnije razdoblje na putu BiH prema članstvu u EU.

"Bilo je to vrijeme kada su institucije BiH, posebno Vijeće ministara BiH, pokazale puni kredibilitet u realizaciji prioriteta s tadašnje europske agende za BiH. Stupio je na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, usvojena je, a onda u velikoj mjeri i implementirana, Ekonomska reformska agenda za BiH, predana je aplikacija za članstvo BiH u EU, uspostavljen je efikasan Mehanizam koordinacije EU integracija, usvojeni su deseci cjelodržavnih strategija: za transport, energetiku, okoliš i ruralni razvoj, poljoprivredu, integralno upravljanje granicom, za borbu protiv korupcije i terorizma, itd. BiH je skinuta sa "sive liste“ Moneyvala i FATF-a za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma, i konačno, i najvažnije, uspješno smo odgovorili na Upitnik EK sa skoro četiri tisuće pitanja, što je bio jedan od najzahtjevnijih i najtežih dijelova procesa europskih integracija BiH, jer je obuhvaćao sve segmente političkog, pravnog, ekonomskog, socijalnog, društvenog i administrativnog života u BiH", naveo je.

Dakle, naglasio je Zvizdić, to je bilo vrijeme kada ste s ponosom u ime BiH mogli govoriti o ostvarenom napretku BiH na putu EU integracija. Sve navedeno je omogućilo da BiH prijeđe u sljedeću fazu integracija i dobije Mišljenje EK s jasno definiranim mjerama i prioritetima čijom će realizacijom biti stvoreni uvjeti za otvaranje pregovora.

U međuvremenu, stari saziv Vijeća ministara BiH je u listopadu prošle godine usvojio i Akcijski plan sa 729 mjera i aktivnosti za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvješća Europske komisije.

"Nažalost, proces EU integracija je od tada pa do danas bio u jednoj vrsti ciljane SNSD-ove blokade, a ono što je probudilo tračak optimizma jesu zadnji zaključci Predsjedništva BiH i početak rada ad hoc Političke grupe za EU integracije, čime su ponovo pokrenuti procesi koji bi u ovome mandatu, uz zadržavanje pozitivne političke volje, mogli dovesti do dobivanja kandidatskog statusa, a u narednom i do otvaranja pregovora", kazao je.

Kao ključne prepreke za brži napredak BiH na putu EU integracija Zvizdić smatra složenost ustavno-političkog sustav BiH i nepostojanje "europske klauzule“ u procesu odlučivanja o svim pitanjima EU integracija BiH. Kao posljedicu imamo institucionalnu blokadu, ciljane opstrukcije, bezrazložno duge i složene procedure postizanja konsenzusa, i kada jest i kada nije potreban.

"Uz sve navedeno, na sceni je i nedovoljno razumijevanje procesa EU integracija od strane pojedinih stranaka i nositelja izvršne i zakonodavne vlasti koji vode procese, kao i sve izraženija tendencija zanemarivanja i izbjegavanja činjenice da se ne može pregovarati o suštini normativa, standarda i direktiva EU, odnosno o preuzimanju pravne stečevine EU, nego samo o dinamici i najefikasnijim modelima njihove implementacije. Svjedoci smo da se još uvijek dio političara, ministara i zastupnika, posebno iz bh. entiteta RS, ponaša kao da BiH prima EU, a ne obratno. Oni EU institucijama postavljaju uvjete ili traže izvanproceduralne izuzetke, što je praksa koju predstavnici EU institucija već dugo toleriraju i mislim da je vrijeme da je prekinu i da poznatim kočničarima EU integracija jasno stave do znanja da se utvrđena pravila igre ne mogu kršiti bez sankcija i posljedica", rekao je Zvizdić.

Pritom napominje da kočničare EU integracija BiH, posebno one koji to rade javno, ali i one koji to rade tajno i na perfidniji način, nije teško prepoznati.

"Čim neko započne rečenicu 'da je za EU integracije BiH, ali ...', to je kočničar. Bilo kakvo postavljanje uvjeta u procesu EU integracija za koje se unaprijed zna da ih EU institucije neće prihvatiti, jer su u suprotnosti s njihovim pravilima i procedurama, namjerni je pokušaj blokade europske budućnosti BiH. Potrebno je istaknuti da je SDA, kao državotvorna stranka opredijeljena za europsku budućnost BiH, jedina među vladajućim i najvećim parlamentarnim strankama, bezuvjetno prihvatila realizaciju svih 14 prioriteta iz Mišljenja EK. HDZ i SNSD realizaciju prioriteta iz Mišljenja EK prihvaćaju sa zadrškom i selektivno, posebno realizaciju presude Sejdić-Finci, uspostavu pravosudnog tijela, odnosno Vrhovnog suda BiH kojem bi bilo povjereno da osigura dosljedno tumačenje prava u cijeloj Bosni i Hercegovini; uklanjanje prava veta u procesu donošenja odluka, u skladu s acquisem, garantiranje slobode izražavanja medija i zaštita novinara, osiguravanje financijske održivosti sustava javnih RTV servisa i drugo", rekao je Zvizdić.

Što se tiče motiva kočničara, Zvizdić kaže da su oni su brojni, ali dva su ključna: strah od uspostavljanja vladavine prava i nastojanje da se sačuva fikcija da će ulaskom BiH u EU, entiteti ili županije imati „poseban i prepoznatljiv“ status.

"To se, naravno, neće dogoditi. Nositelj suvereniteta, teritorijalnog integriteta i međunarodnopravnog subjektiviteta je država Bosna i Hercegovina i samim tim članstvo u EU, sa svim pravima i obvezama, će samo i isključivo pripasti državi BiH", naglasio je.

Komentirajući rezultate ovotjednog summita EU - zapadni Balkan, Zvizdić kaže da je jedna od najvažnijih poruka Summita i Zagrebačke deklaracije da proširenje EU na prostor jugoistočne Europe, odnosno zapadnog Balkana i dalje ostaje jedan od najvažnijih ciljeva EU. Zbog toga su BiH, kao i druge zemlje u regiji zapadnog Balkana, dobile vrlo izdašnu financijsku pomoć za saniranje posljedica pandemije, a naglašena je i potreba nastavka strateške komunikacije, što znači da europska perspektiva BiH ostaje aktualna i realna.

"Prioritetni zadatak nadležnih institucija BiH je da do kraja 2020 godine pokažu, ne deklarativnu, nego konkretnu i nedvosmislenu europsku orijentaciju i kredibilitet u provedbi prioriteta iz Mišljenja EK za BiH, kako bi BiH dobila kandidatski status, čime bi nam bio omogućen pristup brojnim, i vrlo izdašnim fondovima. Optimist sam da to možemo postići, jer će u drugoj polovini 2020. Vijećem EU predsjedavati Njemačka kao veliki prijatelj BiH i zagovornik proširenja EU, kao i zbog činjenice da kandidatski status možemo učiniti dostupnim i realnim brzom finalizacijom nekoliko već započetih mjera i aktivnosti kao što su osiguranje funkcioniranja Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, održavanjem lokalnih izbora u Mostaru, izmjenama Zakona o javnim nabavama i donošenjem novog Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH, koji je već sačinjen u suradnji s Misijom OSCE-a u BiH; usvajanjem Strategije za reformu javne uprave u RS, koju su Vijeće ministara BiH, FBiH i BD već ranije usvojili, te ubrzavanjem dinamike izrade i usvajanja izmjena Zakona o VSTV-u. I na kraju, želim iskoristiti priliku da svim antifašistima čestitam Dan pobjede nad fašizmom, da proeuropski orijentiranim građanima BiH čestitam Dan Europe, uz poruku da je BiH bila, jest i ostat će antifašistička, multietnička, građanska, demokratska i europska država", poručio je Zvizdić.

Dnevnik.ba